4. til 7. juni 2019: Kommunikasjon og kultur

Tid: 4. til 7. juni 2019

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Søknadsfrist 10. januar 2019

Kurset har som mål å skape en felles arena for sanseopplevelser, opplevelse av mestring og aktiv deltakelse knyttet til årstid og tradisjoner, for å forebygge isolasjon og bygge nettverk.

Tema og kursinnhold

  • lære nye kommunikasjonsmetoder og strategier
  • opplæring i teknikker knyttet til praktiske og kreative aktiviteter
  • informasjon, demonstrasjon og utprøving av syns- og hørselstekniske hjelpemidler etter behov
  • undervisning i grupper med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling
  • aktiviteter tilpasset årstida

Praktisk informasjon