7. til 10. mai 2019: Kulturuke for personer med medfødt døvblindhet

Tid: 7. til 10. mai 2019

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Søknadsfrist: 10. januar 2019

Mål:

  • skape en arena for å utvikle og utnytte den enkeltes kreative og musiske potensial
  • skape motivasjon og mulighet for kommunikasjon og uttrykk gjennom rytme og musikk
  • ny kunnskap om kultur, kommunikasjon og musiske aktiviteter for kursdeltakers personell/nettverk

Kursinnhold

  • musikkutfoldelse med et stort utvalg av rytme- og klanginstrumenter
  • kommunikasjon via opplevelser, rytme, taktil berøring og samhandling
  • veiledning fra utøvende musikere med lang erfaring med kurs for personer med medfødt døvblindhet
  • kunnskapsoverføring og erfaringsutveksling om kultur, kommunikasjon og musiske aktiviteter til fagpersoner/ ledsagere

Praktisk informasjon

Kursholdere er Steen Raahauge og Winnie Carset
Kontaktpersoner er Aashild Klopan eller Kari Schjøll Brede

Lenke til elektronisk søknadsskjema.