8. til 11. juni 2021: Kommunikasjon og kultur - sommer

Tid: 8. til 11. juni 2021

Sted: Eikholt nasjonalt resurssenter

Søknadsfrist: 1. november 2020

Målet med kurset er å skape en felles arena for sanseopplevelser, opplevelse av mestring og aktiv deltakelse knyttet til årstid og tradisjoner og å forebygge isolasjon og bygge nettverk.

Kursinnhold

  • lær nye kommunikasjonsmetoder og strategier
  • opplæring i teknikker knyttet til praktiske og kreative aktiviteter
  • informasjon, demonstrasjon og utprøving av syns – og hørselstekniske hjelpemidler etter behov

Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling. Aktivitetene er tilpasset årstiden

Målgruppe

Personer med kombinert syn- og hørselshemming, eldre, enslige og personer som ikke kan benytte andre tilbud

Kontaktperson: Aashild Klopan, aashild.klopan@eikholt.no

Lenke til søknadsskjema finner du her.