25 - 28. mars 2019: Nordisk kurs i kommunikative relasjoner

Hendene til far og datter møtes, lengre fremme synes mor.
Illustrasjonsbilde av Roy-Morten Østerbøl.

Tid: 25 - 28. mars 

Sted: København 

Kurset belyser ulike modeller for praksisrettet analyse av relasjonelle aspekter ved kommunikasjon, på bakgrunn av video-eksempempler fra arbeid med barn og unge med medfødt døvblindhet. 

Psykologene Anne Varran Nafstad, Statped/NKDB og Lynn Skei fra Signo skole- og kompetansesenter, leder kurset i samarbeid med spesialpedagoger fra det nordiske nettverket "Kommunikative Relasjoner". Kursansvarlig er Maria Creutz, prosjektleder for døvblindefeltet ved Nordens Velferdscenter. 

Målgruppe

Kurset tar utgangspunkt i boken Kommunikative Relationer (Nafstad & Rødbroe 2013), og kan være aktuelt for folk som jobber med sammensatte lærevansker/multifunksjonshemming, synshemming eller hørselshemming, som er interessert i hvordan man bygger gjensidige kommunikative relasjoner med personer med lav kommunikativ lesbarhet.

Påmelding og utfyllende informasjon

Påmeldingsfrist: Mandag 18. februar

Mer informasjon: Nordicwelfare.org.