Aktivitetsuke

Tid: 24. til 28. oktober 2022
Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter
Søknadsfrist: 1. mai 2022

Aktivitetsukene er praksisuker for alle landets tolkestudenter.

Målet for kurset er å gi kursdeltagerne en uke med mye fysisk aktivitet. Vi ønsker å legge til rette for aktiviteter som mange ikke har prøvd tidligere. For tolkestudentene er målet å bli dyktige tolk/ledsagere gjennom en god og variert praksisuke.

Praksisuke to er fra 7. til 11. november.

Tema/kursinnhold

• Aktivitetene varierer fra år til år. Eksempler på aktiviteter kan være; sjakk, hvordan bruke tolk/ledsager, linedance, løpekurs, yoga, turdag, styrke og balansetrening, klatring, bowling, dans, crossfit, sykling eller forelesninger.
• Kurset er ikke et tilpasningskurs. Eikholt dekker utgiftene for reise og opphold.
• Tolkestudentene dekker behovet for tolk/ledsagning under hele oppholdet.

Praktisk informasjon

Søknadsfrist for begge ukene er 1. mai 2022

Kontaktperson er Cathrine Timm Sundin