Prause er sykepleier og doktorgradsstudent ved Signo Conrad Svendsen senter. I de siste årene har han forsket på hvordan eldre med ervervet døvblindhet erfarer å være mottakere av omsorgstjenester. I hans mastergradsoppgave fra 2015, kom det fram et spesielt ønske blant informantene om å få oppleve naturen, utfolde sin kreativitet og å føle tilhørighet. Dette kan kalles eksistensielle behov og har dannet grunnlaget for Prauses pågående doktorgradsarbeid.

Tilpasninger

I sitt doktorgradsprosjekt utforsker Prause hvordan eksistensielle behov kommer til uttrykk hos eldre personer med ervervet døvblindhet, både positivt og negativt. Han ser også på hvordan omsorgsgivere identifiserer de eldres eksistensielle omsorgsbehov, og på hvilken måte de prøver å tilpasse omsorgen til disse individuelle behovene. Tre artikler er tilgjengelig på nett om tematikken for doktorgradsprosjektet:

Pågående prosjekt

Prause understreker at han ennå ikke er ferdig med sin doktorgrad, og at han er takknemlig for spørsmål og kommentarer om arbeidet sitt. Alle artiklene han har publisert kan mottas i fulltekst ved å ta kontakt med ham på e-post: daniel.prause@signo.no. Akkurat nå jobber Prause med å syntetisere funn fra bruker- og omsorgsgiverperspektiver, for å forstå helheten om hva som skjer i relasjonen mellom bruker og omsorgstjenestene i situasjoner hvor eksistensielle behov kommer frem.

Daniel Prauses mastergradsoppgave kom ut i 2015 og heter: Å ta vare på de eksistensielle behov: god omsorg for personer med døvblindhet.

Illustrasjon: Fokusuke eldre og døvblindhet. Foto av eldre kvinnes ansikt ved barnehånd.