Prause har undersøkt hvordan eksistensielle behov kommer til uttrykk hos eldre personer med ervervet døvblindhet. Han har også sett på hvordan omsorgsgivere identifiserer eldre personers eksistensielle omsorgsbehov, samt hvilken måter de prøver å tilpasse omsorgen til disse individuelle behovene. Prause jobber ved Signo Conrad Svendsen senter (CSS), avdeling for rehabilitering, helse og språk. 

Strømmes på Zoom

Prøveforelesningen og forsvaret til Prause kommer til å bli strømmet på den digitale kommunikasjonstjenesten Zoom. Tittelen på avhandlingen hans er «Existential care to older patients with acquired deafblindness. A qualitative study exploring patients’, nurses’, and chaplains’ experiences».