Boka gir praktiske råd og forslag til teknikker som kan være til nytte i hverdagslivet. Den henvender seg til deg som bruker en ledsager («bruker»), og til deg som skal ledsage en person med kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet («ledsager»). Boken viser de mest grunnleggende ledsagerteknikkene supplert med informasjonstegn. Design og illustrasjoner er lagd i nært og godt samarbeid med Feber design AS. 

Du kan også bestille boka fysisk fra koordineringsenheten i Tromsø