Du er her: Forsiden/Aktuelt

Informasjonsfilm om synet - på tegnspråk

Filmen Informasjon om synet er på tegnspråk, med tale og tekst i tillegg.
Filmen Informasjon om synet er på tegnspråk, med tale og tekst i tillegg.

De ansatte ved Regionsenter for døvblinde ved Universitetssykehuset i Nord-Norge syntes det var manglende informasjon om synet tilgjengelig på tegnspråk, og valgte derfor å lage en informasjonsfilm på tegnspråk om dette.

Filmen Informasjon om synet er på tegnspråk, med tale og tekst i tillegg.
Filmen Informasjon om synet er på tegnspråk, med tale og tekst i tillegg.

Filmen handler om synet og dets funksjon, og tar også opp ulike symptomer på øyesykdom. Rådgiver Eija K. Lundqvist tok initiativet, skrev manus og hadde det faglige ansvaret. Britt Anita Mikkelsen hadde ansvaret for den praktiske gjennomføringen. - Synet gir oss store mengder informasjon og det gir oss mulighet til å munnavlese og til å lese kroppsspråk. Det stilles store krav til synet ved visuell kommunikasjon, derfor er det en svært viktig sans for personer som bruker tegnspråk, sier Eija K. Lundqvist.

Informasjon om synet er laget av, fra venstre: Britt Anita Mikkelsen, rådgiver, Liss-Nina Krag-Pedersen, tegnspråktolk,  Eija K. Lundqist, rådgiver og Kaja Gulbrandsen, synspedagog..jpg
Informasjon om synet er laget av, fra venstre: Britt Anita Mikkelsen, rådgiver, Liss-Nina Krag-Pedersen, tegnspråktolk, Eija K. Lundqist, rådgiver og Kaja Gulbrandsen, rådgiver/synspedagog.

For at flere skal ha tilgang på innholdet er det lagt til stemme og tekst på filmen.

Filmen er gratis og kan bestilles hos Regionsenteret i Nord-Norge.
Tlf: 77 75 58 30
E-post: regionsenteretDB@unn.no