Inspirasjonsseminaret var et initiativ fra en ressursgruppe som ble opprettet i 2012, hvor hensikten var å bidra til å videreutvikle fagområdet taktil språklighet. Seminaret var et samarbeid mellom Statped og Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Det ble dataoverført til flere steder i Norge. Prosjektpresentasjonene belyste kjernepunkter og fokusområder som har vist seg som særlig interessante for videreutvikling av språk og kommunikasjon hos personer med døvblindhet.
Selv om ressursgruppens arbeid nå er avsluttet, har det oppstått mange nye ideer og tanker om videre fagutvikling og prosjekter.

Prosjektene som ble presentert:

 

"BUA-MI" Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet

Kari Schøll Brede, rådgiver kommunikasjonsutvikling ved Eikholt ressurssenter for døvblinde.
Tolk for døve, døvblitte og døvblinde, MSc Communication and congenital deafblindness.

Utgangspunktet for prosjektet var troen på at meningsfulle sanselige aktiviteter gir muligheter for språkutvikling. Forutsetninger for språk ligger i personene selv og i omgivelsene. Hva har endringer i omgivelsenes kompetanse å si for språkutvikling hos personer med medfødt døvblindhet? Bygging av bua ble den fysisk tilrettelagte rammen som var liten nok til å være sansemessig overskuelig, og stor nok til å gi rom for taktile dialoger og språkutvikling.

Føl mitt språk - prosjekt

Eija K. Lundqvist, rådgiver ved Regionsenteret for døvblinde, Universitetssykehuset Nord- Norge HF
MSc Spesped., MSc Communication and congnital deafblindness.

Livchristin Klefstad, rådgiver ved Regionsenteret for døvblinde, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Merete Andreassen, seksjonsleder ved Regionsenteret for døvblinde, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Føl mitt språk er et resultat av et prosjekt som tok utgangspunkt i et kursmateriale om taktil kommunikasjon for nettverket rundt personer med medfødt døvblindhet. Ut fra dette prosjektet fikk man økt grunnleggende kunnskap om hvordan man etablerer samspill, kommunikasjon og språk gjennom den taktile sans.
Prosjektet presenteres i sin helhet i bokform, hvor det medfølger en DVD med eksempler fra praktisk arbeid.

Døvblindfødte menneskers vei inn i språket

Utvikling av taktil språklighet belyst gjennom tre kasus. Et ettårig pilotprosjekt.

Hege K. Høgmo, seniorrådgiver ved Statped sørøst. Spesialpedagog, MSc Communication and congenital deafblindness.

Anne Nafstad, spesialpsykolog ved Statped sørøst. Cand Psychol/Spec. Psychologist.

Gøran A. G. C. Forsgren, rådgiver ved Statped sørøst. Tolk for døve, døvblitte og døvblinde.

Det er liten kunnskap om hvordan opplæringen i taktilt tegnspråk kan gis til mennesker med medfødt døvblindhet. Dette prosjektet har hatt som mål å bidra til mer kunnskap om dette gjennom å fokusere på følgende forhold

  • Forhold ved dialogen
  • Forhold ved personen med medfødt døvblindhet
  • Forhold ved relasjonen
  • Forhold ved partneren

På vei mot et taktilt språk

Annika M. Johannessen, seniorrådgiver ved Statped vest. Cand. Ed., MSc Communication and congenital deafblindness

Jude T. Nicholas, spesialpsykolog ved Statped vest, Cand. Psychol, spesialist i nevropsykologi.

Åse Endresen, seniorrådgiver ved Statped vest. MSc Spesped.

Prosjektets mål har vært å få økt kunnskap om utvikling av kommunikasjon og språk gjennom taktil modalitet hos personer med medfødt døvblindhet. Prosjektet berører disse problemstillingene:

  • Hvordan kan vi identifisere og beskrive kjennetegn i partnerkompetanse som fremmer kommunikasjon og språk gjennom taktil modalitet?
  • Hva kjennetegner interaksjonen i den gode dialogen når den skjer gjennom taktil modalitet?
  • Å forstå taktil arbeidshukommelse hos personer med medfødt døvblindhet; betydning for utvikling av språk i kroppslig/taktil modalitet.