Kommunikasjon med alle sanser, to deler

Tid:

  • Del 1: 5. til 8. februar 2019
  • Del 2: 18. til 21. juni 2019

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Søknadsfrist: 1. november 2018

 

Kurset har som mål å lære flere ulike måter å kommunisere på - gjerne sammen med faste ledsagere/familiemedlemmer. Deltakerne skal lære å tolke informasjon gjennom taktil sans (berøring og bevegelse), oppleve mestring, ta aktivt del i lokalt nettverk og fellesskap med andre og øke kroppsbevisstheten.

Innhold

  • øvelser i ulike måter å kommunisere på, som taktile tegn, alfabeter og haptisk kommunikasjon, gjerne i samarbeid med egne ledsagere/familiemedlemmer
  • stimulering og bevisstgjøring av den taktile sansen ved hjelp av kreative aktiviteter
  • en arena for erfaringsutveksling og likepersonsarbeid
  • bevisstgjøring i bruk av eventuelle restfunksjoner av syn/hørsel i aktivitetene
  • tolke informasjon via lukt og smak
  • fysiske aktiviteter
  • bevisstgjøring og øvelser for ledsager