Prosjektrapporter

Her finner du prosjektrapporter fra tjenestens ulike enheter. 

Les mer
Tegnet illustrasjon. Hender peker på en rapport med ulike grafer. Oppe til venstre en kaffekopp. Rød bakgrunn.

På vei inn i språket

Statped Sør-Øst, fagavdeling for døvblindhet og kombinerte syns- og hørselsvansker (tidligere Regionsenter for døvbinde - Skådalen kompetansesenter), har siden desember 2011 jobbet med ett ettårig forprosjekt med tittelen ”Døvblindfødte menneskers vei inn i språket”, der målet har vært å fremskaffe mer kunnskap om hvordan opplæring i taktile kulturelle tegn kan gis til mennesker med medfødt døvblindhet. Fredag 7. desember 2012 ble resultatene presentert under fagdag og avslutning av prosjektet i fagavdelingen.

Les mer om forprosjektet
Prosjektleder Hege K. Høgmo (t.v) og prosjektmedarbeider Anne Nafstad

Unik taktil oppdagelse

I prosjektarbeidet med å revidere en bok om taktil kommunikasjon med personer med medfødt døvblindhet, oppdaget forfatterne en ny og lite praktisert måte å kommunisere på; et nytt fenomen innen taktil kommunikasjon. Thomas, som har medfødt døvblindhet, tok initiativ til å bringe sammen hendene til sine partnere, for å få muligheten til å delta i en flerpartssamtale.

Les mer om prosjektet
Fra boklanseringen. Eskil i trepartskommunikasjon med Eija Lundqvist (t.v.) og Livchristin Klefstad (t.h.) Foto: Thomas Schanche.

Unik taktil oppdagelse

I prosjektarbeidet med å revidere en bok om taktil kommunikasjon med personer med medfødt døvblindhet, oppdaget forfatterne en ny og lite praktisert måte å kommunisere på; et nytt fenomen innen taktil kommunikasjon. Thomas, som har medfødt døvblindhet, tok initiativ til å bringe sammen hendene til sine partnere, for å få muligheten til å delta i en flerpartssamtale.

Les mer
Fra boklanseringen. Eskil i trepartskommunikasjon med Eija Lundqvist (t.v.) og Livchristin Klefstad (t.h.) Foto: Thomas Schanche.

Trådløs – men ikke rådløs

Samtalens verdi, teknologi som gir muligheter og argentinsk tango var noe av programmet når Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde arrangerte fagkonferanse 21. august 2012. Temaet for konferansen var kommunikasjon og teknologi.

Les mer

Nordisk nettverk for CHARGE syndrom samlet hos Regionsenter for døvblinde – Statped Vest

CHARGE syndrom er i dag en av de vanligste årsakene til medfødt kombinert syns- og hørselshemning/døvblindhet. Nordisk nettverk for CHARGE syndrom ble etablert i 2002 som en arbeidsgruppe, som samler og deler kunnskap om CHARGE syndrom i de nordiske landene. 14.–16. mai 2012 var Regionsenter for døvblinde - Statped Vest, vertskap for arbeidsgruppens årlige møte.

Les mer