Du er her: Forsiden/Aktuelt

Oppretter ressursgruppe for taktil språklighet

Ressusgruppe for taktil språklighet: Marit Brubakken (foran t.v.), Kari Schøll Brede, Annika Maria Johannessen (bak t.v), Hege Kristine Høgmo og Eija K. Lundqvist.
Ressusgruppe for taktil språklighet: Marit Brubakken (foran t.v.), Kari Schøll Brede, Annika Maria Johannessen (bak t.v), Hege Kristine Høgmo og Eija K. Lundqvist.

Taktil språklighet for personer med medfødt døvblindhet er et særlig satsningsområde i Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde, og flere av sentrene i kompetansesystemet er i gang med gjennomføring eller ferdigstilling av prosjekter for utvikling av taktil språklighet. For å sikre kontinuitet i det arbeidet som gjøres, er det opprettet en norsk ressursgruppe på fagområdet.

Ressusgruppe for taktil språklighet: Marit Brubakken (foran t.v.), Kari Schøll Brede, Annika Maria Johannessen (bak t.v), Hege Kristine Høgmo og Eija K. Lundqvist.
Ressusgruppe for taktil språklighet: Marit Brubakken (foran t.v.), Kari Schøll Brede, Annika Maria Johannessen (bak t.v), Hege Kristine Høgmo og Eija K. Lundqvist.

Formålet med satsningen er at personer med medfødt døvblindhet kan lære taktile kommunikasjonssymboler i meningsfulle kontekster, det vil si taktile tegn som er gjeldende utover en her og nå situasjon. Målet er å gi personer med døvblindhet økt muligheter til å uttrykke seg og forstå – i møte med flere personer og omverdenen.

Ressursgruppen for taktil språklighet ivaretar følgende oppgaver:

  • Bidrar til utvikling og videreutvikling av kompetanse på området taktil språklighet.
  • Er et faglig forum som skaper interesse og engasjement for taktil språklighet internt i kompetansesystemet, hos andre relevante faginstanser og hos brukere/pårørende
  • Støtter pågående nasjonale prosjekter om taktil språklighet med faglige råd, veiledning og medvirkning
  • Arrangerer faglige samlinger og nettsamarbeid for deling av erfaringer, drøfting av utvikling på fagområdet, samt analyserer enkeltprosjekter eller deler av disse

Deltakerne i gruppen har god kjennskap til medfødt døvblindhet, har bred praksis og kunnskap om norsk tegnspråk og taktil språklighet, og har stor interesse og et engasjement for fagområdet.

En fagperson fra hvert senter deltar i ressursgruppen. I tillegg kan gruppen trekke inn en til to tolker eller andre relevante fagpersoner utenfor kompetansesystemet – så sant disse har den nødvendige kompetansen.

Deltakere fra kompetansesystemet for døvblinde er:

  • Annika Maria Johannessen (Regionsenter for døvblinde – Statped Vest)
  • Eija K. Lundqvist (Regionsenter for døvblinde – Universitetssykehuset Nord Norge)
  • Marit Brubakken (Regionsenter for døvblinde – Signo døvblindesenter)
  • Hege kristine Høgmo (Regionsenter for døvblinde – Skådalen kompetansesenter)
  • Kari Schjøll Brede (Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde)

Koordineringsenheten i kompetansesystemet er premissleverandør for arbeidet i de pågående prosjektene om taktil språklighet og støtter både disse og ressursgruppen økonomisk. Det koordinerende ansvaret for arbeidet i ressursgruppen er delegert til regionsenter for døvblinde - Statped Vest ut 2013.