Over tersklene, to deler

Tid:

  • Del 1: 17. til 20. september 2019
  • Del 2: 26. til 29. november 2019

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Søknadsfrist: 1. mai 2019

Å leve med kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet, innebærer at man møter terskler i livet man må ta seg over.  Noen terskler er ikke så høye, andre krever stor omstilling i livet, noe som kan ta lenger tid å takle og å leve med. Målet for kurset er at hver enkelt kursdeltaker skal bli mer bevisst på egne reaksjoner og egen mestringsevne, samt se muligheter til å komme over tersklene.

Kursinnhold

  • når sansetapet fører til endringer i jobb eller studiesituasjon
  • utfordringer i kontakt med familie og venner; kommunikasjon
  • energibruk – å prioritere og velge aktiviteter
  • å ta i bruk hjelpemidler; hvordan takler jeg det?
  • psykisk helse og livskvalitet

Kurset handler om valg og prioriteringer man må gjøre i hverdagen. Vi tar utgangspunkt i konkrete utfordringer hver enkelt har. Kurset består av undervisning, erfaringsutveksling og øvelser.

Praktisk informasjon