Temakurs/samfunnslære, fire deler

Tid:

  • 19. til 22. februar 2019
  • 2. til 5. april 2019
  • 3. til 6. september 2019
  • 1. til 4. oktober 2019

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Søknadsfrist: 1. november

Målet med kurset er å bidra til at kursdeltakerne øker sin deltakelse i samfunn og organisasjonsliv, oppnår større brukermedvirkning og medbestemmelse i eget liv og øker muligheten for aktiv deltakelse og kommunikasjon i nærmiljø og eget nettverk.

Tema og kursinnhold

  • aktuelle samfunnstemaer og generell samfunnskunnskap
  • Alle kursukene har i år følgende hovedtema: Norden og nordisk politikk og samfunnsliv og aktuelle politiske saker.

Praktisk informasjon