Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel

Tid: 22. til 25. november 2022
Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter
Søknadsfrist: 1. mai 2022

Målet med kurset er å gi deltakerne innsikt i egen situasjon og egne behov på arbeidsmarkedet, samt kunnskap om arbeidsmarkedets utvikling og hvilke rettigheter man har.

Tema/kursinnhold

• kunnskap om ulike støtteordninger i forbindelse med arbeid
• kartlegging av behov for tiltak på arbeidsplassen
• kunnskap om bruk av tekniske hjelpemidler.
• tilrettelegging for å kunne holde seg i fysisk og psykisk god form
• likemannsarbeid

Praktisk informasjon

Søknadsfrist er 1. mai 2022.

Kontaktperson er Victoria Falen