Prematuritet (for tidlig fødsel) og sansehemning

For tidlig fødte barn har høyere risiko for å få sykdommer og skader sammenlignet med barn født til termin. Dette skyldes at for tidlig fødte barn har umodne organsystemer, som kan medføre ulike kliniske symptomer eller komplikasjoner. Kjente kliniske symptomer/komplikasjoner er umodne lunger og alvorlig lungesykdom, spise- og ernæringsvansker, svak muskulatur, motoriske koordinasjonsvansker, cerebral parese, syns- og/eller hørselshemning. Det kliniske sykdomsbildet hos for tidlig fødte barn varierer i stor grad.

Les mer om prematuritet (tidlig fødsel) og sansehemning.

CHARGE-syndrom

CHARGE syndrom er en av de hyppigste årsakene til at barn fødes med døvblindhet i den vestlige verden. CHARGE er en kombinasjon av spesifikke medfødte misdannelser med et meget sammensatt sykdomsbilde.

Les mer om CHARGE-syndrom

Medfødt rubella syndrom (CRS)

Medfødt rubella syndrom var tidligere den hyppigste årsaken til medfødt døvblindhet, men på grunn av vaksinering mot rubella-viruset fødes det nesten ingen barn med dette viruset i dag.

Les mer om medfødt rubella syndrom (CRS)