Prosjektrapporter

Her finner du ulike prosjektrapporter fra NKDB. 

Utfordrende atferd hos personer med medfødt rubella syndrom og døvblindhet

Word-format: «Utfordrende atferd hos personer med medfødt rubella syndrom og døvblindhet». Prosjektrapport fra fagavdeling kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Statped vest. Utgitt november 2016. 

Pdf-format: "Utfordrende atferd hos personer med medfødt rubella syndrom og døvblindhet"

Tid for hørsel

Tid for hørsel - Hørselsrehabilitering for personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Av Magnus Tollefsrud, Eikholt nasjonalt ressursenter for døvblinde, 2017. 

Å spille på hverandres strenger - Musikk som redskap for samspill og kommunikasjon

Å spille på hverandres strenger - Musikk som redskap for samspill og kommunikasjon  Av Livchristin Klefstad, Regionsenteret for døvblinde i Tromsø og Marte Lier Noer, UNN. Utgitt november 2017.