Holdt kurs i Ålesund

To kvinner og en mann står foran inngang og skiltet til NAV hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal i Ålesund.
Kursforelesere: Inger Marie Storaas, audiopedagog seniorrådgiver og Elin Haugland, sosionom og seniorrådgiver. Begge jobber ved Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Bergen. Rolf Mjønes audiograf og rådgiver hos Eikholt.

Tirsdag 30. januar ble det arrangert kurs om døvblindhet for kommunale syns- og hørselskontakter i Møre og Romsdal. 

Arrangør var NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal, ved tolk/ ledsager og døvblindekontakt Wenche Jensen. Rådgivere fra Eikholt og Statped i Bergen bidro med forelesninger og praktiske øvelser for 21 deltakere i lokalene til hjelpemiddelsentralen i Ålesund. I tillegg til syns- og hørselskontakter fra ulike kommuner i fylket, deltok også flere ansatte fra hjelpemiddelsentralen på dagskurset.

Programmet for dagen var strukturert rundt disse temaene: «Om alvorlige kombinerte syns- og hørselstap», «Om Eikholt, døvblindhet og audiovisuell taleforståelse» og «Informasjon om tolk/ledsager-tjeneste».

Tre-fire råder med kurdeltakere sitter sammen i et seminarrom. Fremst ved en fremvisningstavle står det to kvinnelige forelesere. I kurslokalene til NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal i Ålesund.