22. til 24. mai 2018: Meningsfulle aktiviteter for personer med medfødt døvblindhet, NVC

Tid: 22. til 24 mai 2018

Sted: Johnsgård turistsenter, Sømådalen

Påmeldingsfrist: 12. april 2018

Les mer

25. september til 27. september 2018: Helhetsperspektiv ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse, NVC

Tid: 25. september til 27. september 2018

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Påmeldingsfrist: 24. august 2018

Les mer

10. oktober 2018: Eldre og kombinert syns- og hørselsnedsettelse, NVC

Tid: 10. oktober 2018, kl 10 til 16

Sted: Nordisk ministerråd, København

Påmeldingsfrist: 7. september 2018

Les mer

16. oktober 2018: Fra kunnskap til praksis

Tid: 16. oktober 2018

Sted: Thon Hotell Vika, Oslo

Påmeldingfrist: 16. august 2018

Les mer

7. november 2018: CHARGE syndrom, NVC

Tid: 7. november 2018, kl.9 til kl. 16

Sted: Statped, Gamle Hovsetervei 3, Oslo. Seminaret streames.

Påmeldingsfrist: 8. oktober

Les mer

4. og 5. desember 2018: Tactile Linguality Communication, NVC

Tid: 4. og 5. desember 2018

Sted: Statped, Gamle Hovsetervei 3, Oslo. Seminaret 4. desember streames.

Påmeldingsfrist: 5. november 2018

Les mer