Astrid Furulund har fra hun var 10 år gammel hatt nedsatt hørsel. Hun har i årenes løp tatt mange forskjellige typer tester for å kartlegge hørselsnedsettelsen.

- Jeg har tatt tester med øreklokker hvor det testes med piping og enkeltord som blir lest opp. Det gir ikke resultater som stemmer med den virkelige verden. I de testene simuleres ikke reelle situasjoner med for eksempel bakgrunnsstøy i kafeer eller travle kjøpesentre, sier Astrid.

Full av lovord

Astrid har tatt Eikholt-testen som er utviklet av audiograf Rolf Mjønes med flere på Eikholt-senteret i Drammen. Hun er full av lovord om testen og forklarer hvordan hun opplevde testen:

- For det første merker en hvor godt eller dårlig en faktisk hører og ser. Det som fungerte godt var at jeg hadde muligheten til å sitte foran en skjerm hvor jeg kan se på personer med forskjellige kjønn si forskjellige setninger og disse personene har alle forskjellige tonefall, sier hun. 

Personen som tar testen skal gjenta setningen de hører eller ser, og får poeng for hvert riktige ord.

To personer som ser på en TV-skjerm. Personen til venstre sitter foran en PC, personen til høyre sitter rett foran TV-skjermen.
Rolf Mjønes kjører Eikholt-testen på en bruker. Foto: Eikholt

- En a-ha opplevelse

For Astrid var det en a-ha opplevelse å lære hvor mye hun leser på munnen til de hun kommuniserer med.

- Om jeg husker riktig så er det rundt 48 prosent av det jeg hører leser jeg på munn. Jeg visste at jeg gjorde det til en viss grad, men ikke at jeg gjorde det i så stor grad, sier hun.

Astrid har ventet i rundt 60 år på at en slik test skal utvikles. Eikholt-testen kartlegger i mye større grad hvordan sansene fungerer sammen hos hvert enkelt menneske.

- Tenk om jeg som 10-åring kunne tatt testen og hvor godt min hørselshemming ville vært kartlagt da. Da ville både jeg, mine foreldre og fagpersoner forstått mye bedre hvordan min hørsel fungerer ute i reelle situasjoner.

Astrid har i voksen alder fått nedsatt synsevne, men sidesynet er såpass godt at hun kunne ta testen siden testen også tester synet med synssimulator. 

Testen gir også familie og nærpersoner en annen og bedre forståelse for hvordan sanseinntrykkene påvirker hverandre, og i hvilke situasjoner det er ekstra sårbart. 

Brukervennlig test uten behov for spesialutstyr

Audiograf Rolf Mjønes har sammen med sine kolleger på Eikholt-senteret i Drammen tatt utgangspunkt i IOWA-testen som ble utviklet i USA. Den ble på 1990-tallet oversatt til norsk og har vært mye brukt på Rikshospitalet. 

Utfordringen med den testen er at både utstyret som kreves er utdatert og vanskelig å oppdrive, samt at setningene som brukes i testen føles gammeldagse og brukes i liten grad i dag.

- I utviklingen av testen har vi hatt som mål at det skal være brukervennlig og at det skal være mulig å bruke testen uten spesialutstyr. Det mener jeg at vi har klart, sier Rolf.

Eikholt-testen er en audiovisuell test av taleforståelse som gir fagpersoner et godt verktøy for å kartlegge funksjonell syns- og hørselsevne. Testen inneholder 600 unike setninger som kan administreres av et brukervennlig PC-program og presenteres med eller uten bakgrunnsstøy, samt med eller uten bilde.

Testen er et godt verktøy til å kartlegge funksjonell syns- og hørselsevne, spesielt for personer som har døvblindhet.

Fagfolk og privatpersoner tar kontakt

Rolf er glad over den store responsen etter lanseringen i august. Det kommer bestillinger fra hele landet og til hans store overraskelse også en god del henvendelser fra privatpersoner.

- Jeg og teamet blir kontaktet av privatpersoner med sansetap som har lest om testen og som ønsker en mer omfattende og helhetlig funksjonskartlegging av sin tilstand. Vi trodde at det var mest fagfolk som ville ta kontakt, men det er en del privatpersoner også. Det er vi overrasket over og vi er veldig glade for at de tar kontakt, sier Rolf.

Det kommer ikke bestillinger bare fra audiografer, men også fra audiopedagoger, optikere, synspedagoger, spesialpedagoger og rådgivere fra ulike steder i Norge.

Nordisk samarbeid

Eikholt-senteret har samarbeidet tett med Audiologiskt forskningscentrum i Örebro med audionom Erik Witte og hans kolleger. Rolf sier at samarbeidet har vært noe av det mest givende og lærerike aspektet av dette prosjektet. I den svenske versjonen er også hele testens materiale på 600 setninger spilt inn og skal i løpet av høsten lanseres i Sverige.

Rolf Mjønes til venstre og Erik Witte til høyre.

Veien videre

Nå jobber Rolf og kollegene med å følge opp alle som har tatt kontakt og samtidig jobbe videre med utviklingen og valideringen av Eikholt-testen. 

- Vi jobber også med utvidelser som støtter andre talespråk, dialekter, tegnspråk, lyttetreningsmoduler og andre spennende prosjekter, sier Rolf avslutningsvis

nettsidene til Eikholt kan du lese mer om testen. Der finner du også en samling av artikler som er skrevet om Eikholt-testen.  

Se også Rolf Mjønes sin presentasjon av prosjektet her: