Prosjektrapporter

Tegnet illustrasjon. Hender peker på en rapport med ulike grafer. Oppe til venstre en kaffekopp. Rød bakgrunn.
Illustrasjonsfoto.

Her finner du prosjektrapporter fra tjenestens ulike enheter. 

Utfordrende atferd hos personer med medfødt rubella syndrom og døvblindhet

Prosjektrapport fra Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Bergen. Utgitt november 2016. 

Word-format. Pdf-format. 

Tid for hørsel

Tid for hørsel - Hørselrehabilitering for personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Av Magnus Tollefsrud, Eikholt nasjonalt ressursenter for døvblinde, 2017. 

Word format. PDF format. 

Å spille på hverandres strenger - Musikk som redskap for samspill og kommunikasjon

Å spille på hverandres strenger - musikk som redskap for samspill og kommunikasjon. Av Livchristin Klefstad, Regionsenteret for døvblinde, UNN, og Marte Lie Noer, UNN. Utgitt november 2017. 

Word format. PDF format. 

Tid for syn

Tid for syn - innovasjon med ny teknologi for optimalisering av syn for personer med nedsatt syn og hørsel. Av Ann-Britt Johansson og Rolf Lund, Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, 2017.

Word format. PDF format. 

Arena

Arena - en workshop for yrkesaktive med nedsatt syn- og hørsel. Prosjektrapport av Rolf Lund, Line Hovland og Bente Enggrav, Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, 2017.

Word format. PDF format. 

Syn for hørsel

Utprøving av filterbriller for optimalisering av syn for personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Prosjektrapport av Rolf Lund og Ann-Britt Johansson, Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, 2018. 

Word formatPDF format .