Bruk av hørselen

Ved hjelp av hørselen kan man:

  • identifisere ulike lyder, personer og hendelser
  • lokalisere lyd: er lyden langt borte eller nærme, ute eller inne?
  • orientere seg ved hjelp av lyder og akustikk
  • diskriminere lyder og gjenkjenne en spesiell lyd blant mange
  • oppfatte ulike sinnsstemninger

Unngå støy

Det kan være ekstra slitsomt å utnytte synsresten når det er mye støy i omgivelsene.

Lyd kan oppleves som støy og gjøre det vanskelig å skille vesentlig informasjon fra uvesentlig. 

  • vær bevisst på bruk av TV, radio eller musikk
  • unngå bakgrunnsstøy der dette er mulig
  • det kan være aktuelt å sette inn tiltak for å bedre akustikken i enkelte rom