Interesse- og brukerorganisasjoner

På disse sidene følger alfabetiske lister over landsdekkende interesse- og brukerorganisasjoner delt opp etter nedsatt syn, nedsatt hørsel og kombinerte sansetap.

 

Alle mennesker er forskjellige og velger ulike måter å leve på.

Hverdagen for den som selv har sansetap, eller er i familie med en som har sansetap, byr på mange gleder, men også bekymringer. Det dukker stadig opp nye utfordringer i hverdagen, som personen selv, nærpersonene og nettverket ønsker å finne løsninger på.

For fagpersonene rundt familien kan det være første gangen de arbeider med noen som har nedsatt syn og/eller hørsel.

Mange spørsmål trenger svar. Men hvor skal man henvende seg for å få støtte og hjelp?