Tilrettelegging

Fysisk tilrettelegging av miljøet kan bidra til at personer med kombinert sansetap lettere kan forflytte seg rundt. Dette kan også minske risiko for fallulykker.