Fysisk tilrettelegging kan bidra til å bedre livskvaliteten for beboerne. 

Det å kunne bevege seg til og fra rommet kan være avgjørende for å opprettholde sosial aktivitet og unngå isolasjon. Beboeren bør lære seg en fast måte å finne veien på, for å bli trygg og sikker. 

Bruk av kontraster ved måltidene er et annet eksempel på tilrettelegging. 

Eldre kvinne som kommer mot oss i en ryddig korridor, med god belysning.

Ryddige korridorer

For at en person med synsnedsettelse skal kunne bevege seg uhindret mellom oppholdsrom og eget værelse, kreves det at korridorene er ryddige. 

Hvis det er for mange gjenstander i gangveien, er det lett å snuble og støte borti ting. Dette kan skape forvirring, og i verste fall ende med fallulykke.

De gjenstandene som må stå i korridoren, bør settes på den ene siden av korridoren slik at den andre siden blir en åpen gangvei. Ofte vil beboeren bevege seg langs veggen, så unngå gjenstander og planter i ansiktshøyde. 

Les mer om mobilitet og orientering. 

Korridor med mye rot og lysblending fra vinduet.

Lysforhold

Det er ofte vanlig med et stort vindu i enden av korridoren. Lyset fra vinduet vil lett kunne blende personer med nedsatt syn. Slike vinduer bør derfor avskjermes, slik at blending unngås. Det reduserte lyset fra vinduet kan erstattes med godt lys fra taket.

Vær også oppmerksom på at blanke flater og gulv også kan skape gjenskinn og oppleves blendende.

Les mer om bruk av belysning.

Kvinne som kjenner på navneskilt med store bokstaver.

Gjenkjenning

For at beboeren med nedsatt syn skal kunne orientere seg, ta seg fram på egen hånd og finne sitt eget væresle, er det viktig at omgivelsene er tilrettelagt for dette. Ved at beboeren lærer ruten fra eget rom til fellesarealene, og tilbake, kan han eller hun bevege seg mer selvstendig.

Spesielle holdepunkter og kjennemerker på veien kan hjelpe på orienteringen.

Dørskiltet på døren til beboeren bør skille seg ut fra de andre. Skiltet bør ha store bokstaver, være taktilt og ha gode kontraster.

Les mer om merking.

Mange røde dører i god kontrast til hvit vegg.

Farger og kontraster

For å kunne skille mellom gulv og vegger eller se hvor døråpningen er, er det nødvendig med bruk av kontraster. 

Med dette menes at lister, dører, trapper og gelender har en farge som skiller seg ut fra bakgrunnen. 

Les mer om bruk av farger og kontraster.

 

Kaffekopp, serviett og to brødskiver på en hvit tallerken, med en rød brikke under.

Urskive-prinsippet

Beboere med synsnedsettelse kan ha store vansker med å orientere seg om hvor maten er plassert på tallerkenen eller hvor kaffekoppen står. 

Det kan være til stor hjelp å fortelle hvor tingene er plassert etter "urskive-prinsippet".

"Urskive-prinsippet" vil si at man deler tallerkenen inn som en klokke.

I bildeeksempelet kan man si: "På tallerkenen er det to brødskiver. Brunost-skiven ligger på klokken ni, og gulostskiven ligger på klokken tre."