Det grønne legitimasjonskortet gir honnørrabatt (50 prosent) for personer som er identifisert med alvorlig grad av syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet. Kortet gjelder på offentlig kommunikasjon innenlands. Den reisende har også rett til å ha med seg en ledsager gratis. Ordningen gjelder ikke på flyreiser. Grønt kort må brukes sammen med annen legitimasjon for å være gyldig.

Det er Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) som utsteder det grønne kortet til personer med døvblindhet.

Grønt kort utstedes av de fire regionsentrene i NKDB:

Regionsenteret for døvblinde, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Statped, avdelingene for kombinerte sansetap og døvblindhet, Bergen

Statped, avdelingene for kombinerte sansetap og døvblindhet, Oslo

Signo kompetansesenter, Andebu

 

Som sterkt svaksynt eller blind kan man også få honnørrabatt ved framvisning av honnørkort, som utstedes av Norges Blindeforbund.

Les mer om honnørrabattordningen her.