Synsfunksjonen vår består av mange delfunksjoner.

Les om disse delfunksjonene:

Andre viktige synskvaliteter er:

  • synshastighet
  • synspersepsjon
  • synsoppmerksomhet 
  • synsmotivasjon