Synets delfunksjoner og synstesting

Eldre døvblind kvinne sitter og leser i et blad med blindeskrift.
Illustrasjonsfoto: Roy-M. Østerbøl.

Synfunksjonen vår består av mange delfunksjoner, som du kan lese om på undersidene. Her vil vi også omtale hvordan man kan teste de ulike delfunksjonene. 

Delfunksjoner av synet

Synsfunksjonen vår består av mange delfunksjoner.

Les om disse delfunksjonene:

Andre viktige synskvaliteter er:

  • synshastighet
  • synspersepsjon
  • synsoppmerksomhet 
  • synsmotivasjon