GPS (Global Positioning System) er et satellittbasert system som til enhver tid kan gi deg beskjed om hvor du befinner deg. Satellittsystemer brukes blant annet i smarttelefoner, smartklokker og biler. De er ofte knyttet opp til kart og databaser som kan gi informasjon om hva som befinner seg i nærheten. Du kan for eksempel legge inn en adresse du vil oppsøke, finne nærmeste butikk, kafe eller frisør.  

Det finnes også egne GPS enheter som er tilpasset personer som er blinde eller svaksynte. Disse regnes som hjelpemidler og man kan søke om å få dette dekket av Folketrygden. 

Opplæring i bruk av GPS

Å benytte seg av digitale hjelpemidler krever kunnskap og erfaring. 

Dersom man ikke kjenner til bruk av for eksempel GPS fra tidligere, vil det kreve mer opplæring enn for en som har vært vant til å bruke det. 

Noen eldre har begrenset erfaring både med teknologiske hjelpemidler og med smarttelefoner. Dette kan påvirke hvor nyttig en GPS kan bli og hvor selvstendig den kan brukes.

Det er viktig å sette av nok tid til opplæring. 

En GPS varsler ikke om farer og hindringer mens man går, som for eksempel trapper, fortauskanter og liknende. Derfor er ikke bruk av GPS alene en sikker og trygg nok mobilitetsløsning. De fleste vil fortsatt ha behov for å bruke mobilitetsteknikker, hvit stokk eller førerhund. 

Det er viktig å gjøre en helhetlig og individuell mobilitetsvurdering når det gjelder behov, bevegelighet og funksjonsevne. 

Det er kommunen som har ansvar for opplæring i bruk av hjelpemidler. 

Eksempel på bruk

GPS i mobilitet for blinde - YouTube video der Tor Ulland viser positive og negative sider ved bruk av GPS i mobilitet for blinde.