Dette er et hjelpemiddel for personer med synsnedsettelse, og andre, som har en utfordring med å lese trykket tekst med øynene. 

Prinsippet er at et innebygd kamera tar bilde av lesestoffet. Teksten blir så skannet, tolket og omformet til tekst som leses opp av en syntetisk stemme, såkalt talesyntese.

Ulike funksjoner

Det finnes mange ulike typer lesemaskiner, alt fra stasjonære, bærbare eller håndholdte modeller, til små og svært avanserte modeller som kan festes på en brille.

Noen av tilleggsfunksjonene kan være å:

  • behandle mange ulike språk
  • lagre tekst
  • bruke sammen med hodetelefoner
  • lese kolonner og rader
  • ansiktsgjenkjenne
  • produktgjenkjenne
  • lese strekkoder
  • forstørre tekst på en skjerm
  • koble til leselist
  • avlese lydbøker

Mulighetene er mange, og avhenger helt av hvilket behov den enkelte har.