Visus oppgis i brøk eller desimaltall og beskriver forholdet mellom den målte synsevnen og normalt syn. En visus på for eksempel 3/9 (0.33) betyr at den minste detaljen et normalt øye ser på ni meter, må den som har nedsatt syn inn på tre meter for å se. Visus måles alltid med beste korreksjon i briller eller kontaktlinser.

Visus måles med tavler med

  • bokstaver
  • tall
  • billedsymboler
  • andre former for testsymboler

Visustesting

Visustesting foregår ved at personen først ser på tavlen med begge øynene samtidig. Deretter ser han/hun på tavla med ett øye om gangen ved å dekke til det andre med en testbrille eller liknende. Personen benevner figurene, tallene eller bokstavene etter instruks fra den som foretar testen.

Det er viktig å teste visus både på nær og på avstand. Ved bare å teste på avstand, kan det være vanskelig å avdekke vansker med nærarbeid og langsynthet. Man begynner med å teste på nært hold (40 cm), deretter på avstand (tre meter).

Definisjon av synssvekkelse - WHO

Det finnes ulike definisjoner når det gjelder synssvekkelse.

WHO gir en klassifikasjon av grad av synssvekkelse i ICD-10.
Her er klassifikasjonen gjengitt i en litt forenklet form: 

0. Mild eller ingen synssvekkelse
Visus med begge øyne åpne, med vanlig korreksjon, lik eller bedre enn 6/18 (0,3).

1. Moderat synssvekkelse (tidl. svaksynt)
Visus med begge øyne åpne, med vanlig korreksjon, dårligere enn 6/18 (0,3) og lik eller bedre enn 6/60 (0,1).

2. Alvorlig synssvekkelse (tidl. sterkt svaksynt)
Visus med begge øyne åpne, med vanlig korreksjon, dårligere enn 6/60 (0,1) og lik eller bedre enn 3/60 (0,05).

3. Blind kategori 3
Visus med begge øyne åpne, med vanlig korreksjon, dårligere enn 3/60 (0,05) og lik eller bedre enn 1/60 (0,02) (fingertelling en meter).
Blind kategori 3 foreligger også når synsfeltet på det beste øyet ikke er større enn 10 grader i radius rundt den sentrale fiksasjonen.  

4. Blind kategori 4
Visus med begge øyne åpne, med vanlig korreksjon, dårligere enn 1/60 (0,02) (fingertelling en meter) og lik eller bedre enn lyssans.

5. Total blind
Ingen lyssans. 

Kategori 9 Ubestemt, uspesifisert

Ikke bare visus

I Norge har man en forståelse av at en persons totale synsfunksjon også tas med i betrakting ved kategorisering av synssvekkelse.