Synssimulatoren viser hvordan sentralt synsfeltutfall kan arte seg ved forskjellige aktiviteter og på ulike avstander. 

Husk på at den individuelle opplevelsen av eget syn varierer fra person til person.

Vi har sortert tiltakene i forhold til lang avstand, mellomavstand og næravstand. 

Tiltak ved lang avstand

Tiltakene her er avhengig av hvor stort det sentrale synsfeltutfallet er.

Lys tilpasses og blending hindres/reduseres

 • vær oppmerksom på at sol og blanke overflater kan virke blendende (les mer om tiltak ved lysømfintlighet)

Klare farger og gode kontraster

 • hindringer kan males med kontrastfarge
 • utedører og lignende kan males med kontrastfarge
 • øverste og nederste trappetrinn bør markeres med en kontrastfarge
 • glassflater- og dører bør markeres

Forstørring kan hjelpe

 • forstørr ved å gå nærmere (et objekt forstørres når avstanden til objektet minskes)
 • ta bilder ved å bruke kamera, nettbrett eller smarttelefon/mobiltelefon – og så forstørr

Optiske hjelpemidler

 • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
 • kikkert

Plassering har betydning

 • vær nær det som skjer for å se detaljer
 • gå litt lenger unna for å få oversikt

Annet

 • lær å se over/under/til siden for synsfeltutfallet slik at det en skal se på treffer det området på netthinnen som fungerer best

Tiltak ved mellomavstand

Tiltakene er avhengig av hvor stort det sentrale synsfeltutfallet er.

Lys tilpasses og blending hindres/reduseres

 • god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • unngå blending fra vindu, lamper, blanke flater osv.

Klare farger og gode kontraster

 • forsterk detaljer på illustrasjoner og tegninger med tusj
 • det som vises må ha en kontrastfarge som bakgrunn (for eksempel et ark, stoff eller papplate)

Forstørring kan hjelpe

 • det som vises må ha en viss størrelse
 • forstørr ved å minske avstand til det en skal se

Optiske og elektronoptiske hjelpemidler

 • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
 • kikkert
 • lese-TV med avstandskamera 

Plassering har betydning

 • i møterom – finn den plasseringen som passer best
 • sitt nær det som skjer for å se detaljer
 • sitt litt lenger unna for å få oversikt
 • vær obs på lyskilder som kan virke blendende

Annet

 • kan få oversikt over helheten, men vansker med å se detaljer
 • lære å se over/under/til siden for synsfeltutfallet slik at det en skal se på treffer det området på netthinnen som fungerer best

Tiltak ved næravstand

Tiltakene er avhengig av hvor stort det sentrale utfallet er.

Lys kan tilpasses og blending hindres/reduseres

 • god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • unngå blanke flater – bruk ensfarget, ikke blendende underlag
 • dataskjerm, nettbrett og mobiltelefon: reguler lys etter behov, bruk eventuelt invertert bilde

Klare farger og gode kontraster

 • ved illustrasjoner, bilder osv: forsterke eventuelt strekene med tusj
 • dataskjerm, nettbrett og mobiltelefon: reguler farger og kontraster etter behov ved å bruke innebygde muligheter 

Forstørring kan hjelpe

 • forstørr ved å minske avstand til det en skal se
 • dataskjerm, nettbrett og mobiltelefon: bruk innebygd forstørringsmuligheter

Optiske og elektronoptiske hjelpemidler

 • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
 • luper og lupelampe
 • digital lupe
 • lese-TV

Plassering og ergonomi har betydning

 • vær oppmerksom på motlys fra vindu og lamper
 • skråbrett og regulerbart arbeidsbord kan avhjelpe og forebygge stiv nakke/skuldre og hodepine ved kort leseavstand

Annet

 • lære å se over/under/til siden for synsfeltutfallet slik at det som skal ses på treffer det området på netthinnen som fungerer best