Informasjon om de enkelte organisasjonene er sakset fra hjemmesidene deres. Les mer om de enkelte organisasjonene ved å følge lenkene.

Aniridi Norge

Informasjon om de enkelte organisasjonene er sakset fra hjemmesidene deres. Les mer om de enkelte organisasjonene ved å følge lenkene.

Aniridi Norge er en landsdekkende interesseorganisasjon for mennesker med aniridi og deres familie/pårørende. Foreningen er et samlingspunkt og en arena for å dele felles erfaringer om hvordan det er å leve med Aniridi.

Vårt hovedmål er å bidra til at alle som lever med aniridi til enhver tid får god og riktig informasjon og tilgang på den beste behandlingen.

Aniridi Norge har utgitt en håndbok om det å leve med Aniridi. Last ned håndboken. 

Les mer om Aniridi Norge.

Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom

(tidligere Laurence-Moon-Bardet-Biedl (LMBB)

Foreningens formål er å bidra til spredning av informasjon og kunnskap om Bardet-Biedl syndrom, samt å hjelpe og støtte medlemmene.

Les mer om Foreningen for Bardet-Biedl syndrom.

Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere (ISE)

ISE er en organisasjon for synshemmede som har interesse av datatekniske hjelpemidler, alt fra skjermlesere, forstørrelsesprogrammer, talesyntese, leselister, funksjoner i Windows, Word, Excel, Internet Explorer og andre programmer.

Les mer om Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere (ISE).

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB)

KABB driver et allsidig arbeid for syns- og lesehemmede med basis i et kristent grunnsyn. Vi hjelper også menigheter og organisasjoner med å legge til rette sin virksomhet for disse gruppene.

Les mer om Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB).

Marfanforeningen – foreningen for Marfan syndrom og andre Marfanlignende tilstander

Marfanforeningen er en landsomfattende forening for mennesker med Marfan syndrom, Loeys-Dietz eller lignende tilstander, deres pårørende og andre interesserte.

Les mer om Marfanforeningen.

Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Vårt overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper med funksjonsnedsettelser.

Les mer om Norges Blindeforbund.

Norsk Forening for Albinisme (NFFA)

NFFA er en forening for mennesker med albinisme og deres familie og den teller ca. 230 medlemmer.
Foreningen er en viktig arena for utveksling av erfaring, kunnskap og informasjon. Medlemsbladet Lysluggen utkommer ca. 4 ganger pr år og er et sentralt bindeledd.

Les mer om Norsk forening for Albinisme (NFFA).

Norsk Glaukomforening

Foreningens hovedmål er å bidra til å gi pasienter og deres pårørende økt trygghet og livskvalitet. Nøkkelen til dette er informasjon og motivasjon. Dette er et kontinuerlig fokusområde for foreningen.

Les mer om Norsk Glaukomforening.

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge (RP-foreningen)

RP-foreningens formål er å spre informasjon om øyesykdommen Retinitis Pigmentosa (RP), og å fremme arbeidet for å finne behandlingsmåter for RP. Personer med Retinitis Pigmentosa og andre nedarvede degenerative øyesykdommer i øyets netthinne, deres familier og venner kan være medlemmer. Foreningen kan også ha støttemedlemmer.

Les mer om Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge (RP-foreningen).