Medfødt døvblindhet

Hender fra barn og voksen som utforsker et blad sammen
Foto: Lars Åke Andersen.

Betegnelsen medfødt døvblindhet brukes når det kombinerte sansetapet er medfødt eller oppstått før tale- eller tegnspråk er etablert.

Medfødt døvblindhet kan blant annet skyldes

 

I noen tilfeller er årsaken ukjent. 

Karakteristisk for personer med medfødt døvblindhet er

 

  • at de må oppfatte og lære gjennom nærsansene, det vil si taktil sans (som omfatter berøring og bevegelse), lukt og smak, eventuelt støttet av restfunksjoner fra syn og hørsel.
  • at de ikke kan lære ved å observere hvordan andre kommuniserer seg imellom, eller hva som skjer i omgivelsene.
  • at kommunikasjon i hovedsak bare kan skje med en person av gangen.
  • at valg av  kommunikasjonsform må tilpasses den enkelte.

Kommunikasjon og medfødt døvblindhet

Mobilitet og orientering

På Socialstyrelsen.dk kan du lese mer om medfødt døvblindhet