Bli kjent med individuelle behov

Alle er ulike og har egne, individuelle behov. Sett deg inn i hvordan din samtalepartner bruker syns- og hørselsresten sin, slik at du kan tilpasse kommunikasjonen best mulig.  

Ikke vend ryggen til den du snakker med

Personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse ønsker ofte å støtte seg på dine munnbevegelser, kroppsspråk og naturlige tegn. Vend derfor ikke ryggen til den du snakker med, men sørg heller for å få godt lys på ansiktet ditt slik at munnbevegelser og mimikk blir godt synlig. Unngå motlys. Dette kan gjøre det lettere for din samtalepartner å få med seg det du sier.  

Snakk tydelig i rolig tempo

Mange har en tendens til å heve stemmen eller rope. Dette kan skape ubehag for en som bruker høreapparat eller har cochleaimplantat (CI). brukeren. Du bør heller legge vekt på å snakke med tydelig stemme og i rolig tempo. 

Demp bakgrunnsstøy

Ordene kan lett drukne i bakgrunnsstøy fra blant annet radio, TV og støvsuger. Høreapparat og CI forsterker stemmen, men forsterker også bakgrunnsstøyen. 

Si fra når du kommer og når du går

Mange kan ha vansker med å orientere seg om hvem som kommer inn og går ut av rommet. Det er derfor en god regel å si ifra når du kommer og når du går. 

Sett av god tid 

Kommunikasjon er ofte mer tidkrevende enn vanlig. Setninger må ofte gjentas eller sies på en annen måte for å bli forstått. Raske beskjeder i forbifarten kan lett bli misforstått. Det må derfor settes av god tid. Unngå også å gjøre flere ting samtidig. Dette kan virke forstyrrende på oppmerksomheten.

Reduser antall omsorgspersoner

Det er ønskelig å forholde seg til så få omsorgspersoner som mulig. Det tar tid å bli kjent med andre mennesker, spesielt når syn og hørsel er nedsatt.