Hjelpemidler og tilrettelegging

Døvblindhet kan bety begrensinger når det gjelder bevegelse og kommunikasjon. I denne sammenheng kan det være nødvendig med ulike hjelpemidler og tilretteleggingstiltak. 

Cochleaimplantat (CI)

Cochlea-implantat (CI) er et hjelpemiddel som hovedsaklig tilbys hørselshemmede med så store hørselstap at de har liten eller ingen mulighet til å oppfatte tale med et vanlig høreapparat.

Les mer

Individuell plan

Individuell plan er et verktøy for samarbeid mellom tjenesteytere og bruker, og er en rettighet for deg som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Les mer...
Tolk/ledsager i blå skjorte berører ryggen til døvblind kvinne med haptisk tegnspråk.