Tiltak ved nedsatt synsfunksjon

Eldre mann undersøker et bilde i et magasin med lupe.
Illustrasjonsbilde av Roy-M. Østerbøl.

Her får du eksempler på tiltak og tips som kan gjøre det enklere å utnytte en synsrest ved ulike synsdiagnoser, ulike avstander og ulike aktiviteter.

Tiltakene er kun ment som forslag.

Husk på at to personer med samme synsdiagnose eller tilstand kan oppleve å se forskjellig. Andre faktorer enn synsdiagnosen og grad av synsnedsettelse spiller inn, som for eksempel tilretteleggingen av det fysiske miljøet, aktivitet/situasjon, dagsform, personlighet, alder, erfaring osv.

Kontakt eventuelt en person med synsfaglig kompetanse for å få råd om tilrettelegging og tiltak.