Rettigheter

Døvblind mann blar i en bok, sammen med en kvinnelig ledsager, mellom en rekke med gule bokreoler, inne på et bibliotek.
Illustrasjonsfoto: Roy-Morten Østerbøl.

Personer med døvblindhet har samme rettigheter som hørselshemmede og synshemmede, i tillegg til noen andre rettigheter.

I tillegg har personer med funksjonshemning mulige rettigheter innenfor:

 

  • helsetjenester
  • sosiale tjenester
  • folketrygden
  • pleie- og omsorgstjenester
  • forvaltning
  • diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
  • oppvekst og opplæring
  • barneverntjenester

Se Helsedirektoratet: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien?

På rettighetssenteret kan du lese om rettigheter til barn med funksjonshemning. Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Her kan en håndbok i rettigheter for funksjonshemmede bestilles og du kan ta direkte kontakt med senteret hvis du har spørsmål om rettigheter.  Les mer på rettighetssenterets hjemmeside.

På www.eikholt.no og www.sansetap.no kan du også lese om lover og rettigheter for personer med døvblindhet.