Den vanligste typen av hørselsnedsettelse hos eldre er knyttet til skader eller sykdom i det indre øret. De vanligste årsakene er aldring og støyskader, gjerne i kombinasjon.

Hørselsmessig er vi på topp i 20-årene, og så blir hørselen redusert gradvis og svært langsomt. Hvor fort dette skjer er individuelt og knyttes opp til arvelighet.  

Det som kjennetegner det typiske aldersrelaterte hørselstapet, er en redusert evne til å oppfatte tale. Det er særlig evnen til å oppfatte konsonanter som gjør taleoppfatningen problemfylt. 

Vanskene blir særlig framtredende når lyttebetingelsene er dårlige.