Hovedmålgruppen er personer som jobber med døvblinde, men kursene passer for alle interesserte.  

Ervervet døvblindhet

Nettkurset ervervet døvblindhet er et nettkurs som tar cirka 30-40 minutter å gjennomføre. Kurset forklarer hva døvblindhet er, hvordan møte personer med døvblindhet og hvor de kan søke hjelp.

Skjermbilde av nettkurs der overskriften er \\

Medfødt døvblindhet

Vårt nettkurs Medfødt døvblindhet skal bidra til mer kunnskap og kompetanse om personer med medfødt døvblindhet. Kurset er åpent for alle interesserte. 

Forsiden av nettkurset medfødt døvblindhet, et skjermfoto.

Samhandling med personer med døvblindhet

Her ligger NAVs nettkurs Samhandling med personer med døvblindhet. Kurset gir et innblikk i hvordan det er å leve med døvblindhet.

Grunnkurs syn

Dette er lenken til NAVs e-læringskurs om syn: Grunnkurs syn. Målgruppen er primært synskontakter, men kurset kan også være relevant for andre som er interessert i tema syn, for eksempel andre ansatte i kommunen som kommunale serviceteknikere og lærere, samt synshemmede og deres pårørende.

Grunnkurs hørsel

Dette er lenken til NAVs e-læringskurs om hørsel: Grunnkurs hørsel. Målgruppen for kurset er primært hørselskontakter. Kurset kan også være relevant for andre som er interessert i tema hørsel, for eksempel andre ansatte i kommunen som kommunale serviceteknikere og lærere, samt hørselshemmede og deres pårørende.