Den største utfordringen ved nedsatt hørsel oppstår i kommunikasjon med andre. Når deler av hørselen blir borte og/eller forvrenges, kan det være vanskelig å oppfatte hva som blir sagt. Mennesker med normal hørsel kan ha vansker med å forstå dette problemet.

Et nevrogent hørselstap er lokalisert i det indre øret og kan hovedsakelig behandles kun med høreapparat eller cochleaimplantat (CI). Det finnes nevrogene skader enten i nerveceller (hårceller), hørselsnerven og/eller i sentrale hørselsbaner. Et høreapparat eller en CI vil ikke kunne erstatte det nevrogene tapet fullt ut, men bidra til en noe bedre hørselsfunksjon.

En hørselskurve i et audiogram gir en visuell framstilling av et hørselstap. Markeringene i audiogrammet viser hvor høyt volum det må være på ulike pipelyder for at vi skal oppfatte dem. Resultatene på det høyre øret tegnes inn i audiogrammet med røde sirkler. Resultatene på det venstre øret tegnes inn med blå kryss.

Det er alltid viktig å skape gode lytte- og kommunikasjonssituasjoner uansett graden og arten av hørselstapet.

Her kommer forklaring med eksempler på audiogram når det gjelder fire ulike nevrogene hørselstap; diskanttap, basstap, bassengtap og flatt tap.

Diskanttap

Audiogram med rød graf.

Diskanttap er den vanligste formen for hørselstap, spesielt blant eldre. Når hørselen er nedsatt i diskantområdet, vil det være vanskelig å oppfatte de lyse tonene. Dette er toner med høye frekvenser. Tap i dette området kan gjøre

 •  det vanskelig å høre ustemte konsonanter: p, k, t, s, f og h
 •  at taleoppfattelsen reduseres (for eksempel vanskelig å skille lyder fra hverandre)
 •  at det er lettere å høre mannsstemme enn kvinnestemme
 •  at enkelte lyder fra omgivelsene blir borte, for eksempel fuglekvitter
 •  at det blir vanskelig å oppfatte tale i støyfylte omgivelser

Basstap

Audiogram med blå graf.

Basstap er en relativt sjelden form for nevrogent hørselstap. Om et slik hørselstap måles vil man først tenke at dette er et mekanisk hørselstap, det vil si en skade i ytre øre eller mellomøret. Slike skader kan ofte behandles og normal hørsel gjenopprettes. Om et slik hørselstap er nevrogent vil behandling vanligvis være høreapparat.

Når hørselen er nedsatt i bassområdet, vil det være vanskelig å oppfatte de dype tonene. Dette er toner med lave frekvenser, som blant annet finnes i omgivelseslyder. Omgivelseslyder hjelper oss til å orientere oss for eksempel i trafikken. Tap i dette området kan

 • påvirke oppfattelsen av omgivelseslyder
 • gjøre det vanskelig å høre grunntonene i talespråket
 • gjøre at det blir vanskelig å oppfatte tale i støyfylte omgivelser

Bassengtap

Audiogram med blå graf.

Når hørselen er nedsatt i mellomområdet, kalles det et bassengtap. Betegnelsen kommer av formen på kurven i audiogrammet. Ved bassengtap kan hørselen være god i de lave og de høye frekvensområdene. Tap i dette området kan

 • påvirke taleoppfattelsen (mellomfrekvenser og diskant)
 • påvirke oppfatningen av omgivelseslyder
 • gjøre at det blir vanskelig å oppfatte tale i støyfylte omgivelser

Flatt tap

Audiogram med rød graf.

Når hørselen er omtrent like mye nedsatt i alle frekvensområder, kalles det flatt tap. Avhengig av tapets størrelse, kan et slikt tap

 • påvirke taleoppfattelsen
 • påvirke oppfattelsen av omgivelseslyder
 • gjøre at det blir vanskelig å oppfatte tale i støyfylte omgivelser