Havsteinekra 11 i Trondheim er et botilbud for personer som er døve og døvblinde.

Dette er en heldøgns omsorgsbolig med ti leiligheter. I huset er det lagt vekt på tilpasset belysning, gode kontraster og farger og materialvalg, slik at beboerne kan nytte syns- og hørselsrestene funksjonelt. 

Hagen utenfor er laget for å stimulere lukte- og smakssansen.

Isakka forteller at et slikt tilpasset hus ikke er stort dyrere enn andre hus. Men det krever en større bevissthet ved valg av lyskilder, farger og materialer enn det som er vanlig. 

Beboerne bor i sine private leiligheter, men huset er døgnbemannet med et personale som behersker de kommunikasjonsformene beboerne bruker.