Synssimulatoren viser hvordan innskrenket synsfelt kan arte seg ved forskjellige aktiviteter og på ulike avstander.

Husk at den individuelle opplevelsen av eget syn varierer fra person til person.

Vi har sortert tiltakene i forhold til lang avstand, mellomavstand og næravstand.

Tiltak på lang avstand

Tiltakene her er avhengig av størrelsen på det gjenværende sentrale synsfeltet.

Lys tilpasses og blending hindres/reduseres

 • vær oppmerksom på at sol og blanke overflater kan virke blendende (les mer om tiltak ved lysømfintlighet)
 • vær oppmerksom på at redusert mørkesyn kan føre til behov for ekstra lys i skumring og mørke (lommelykt, hodelykt, utelamper osv.)

Klare farger og gode kontraster

 • gode kontraster i utemiljøet kan hjelpe

Forstørring

 • kan være aktuelt for noen
 • forstørr ved å gå nærmere - men vær oppmerksom på at du får mindre inn i synsfeltet

Optiske hjelpemidler

 • kan være aktuelt for noen
 • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
 • kikkert

Plassering har betydning

 • ved å trekke seg lenger unna får man mer inn i synsfeltet

Annet

 • mange kan se detaljer, men får ikke oversikt over omgivelsene
 • det kan være vanskelig å orientere seg
 • skanneteknikker kan læres for å få oversikt
 • bevisstgjøring kan hjelpe – det kan være "noe" der selv om man ikke ser det - hjernen fyller inn i det tomme synsfeltet

Tiltak på mellomavstand

Tiltakene er avhengig av størrelsen på det gjenværende sentrale synsfeltet og grad av uskarpt syn.

Lys tilpasses og blending hindres/reduseres

 • god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • unngå blending fra vindu, lamper, blanke flater osv.

Klare farger og gode kontraster

 • mellom forgrunn og bakgrunn på det som vises

Forstørring

 • kan være aktuelt for noen - men vær klar over at man får mindre inn i synsfeltet

Optiske og elektronoptiske hjelpemidler

 • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
 • kikkert
 • lese-TV
 • avstandskamera til lese-TV, der dette er aktuelt

Plassering har betydning

 • jo nærmere man sitter, jo mindre får man inn i synsfeltet
 • jo lenger unna man sitter, jo mer får man inn i synsfeltet

Annet

 • mange kan se detaljer, men får ikke oversikt over helheten

Tiltak på næravstand

Tiltakene er avhengig av størrelsen på det gjenværende sentrale synsfeltet og grad av uskarpt syn.

Lys tilpasses og blending hindres/reduseres

 • god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • unngå blanke flater – bruk ensfarget, ikke blendende underlag
 • dataskjerm, nettbrett og smarttelefon: tilpass etter lysbehov

Klare farger og gode kontraster

 • mellom forgrunn og bakgrunn på det som skal ses
 • dataskjerm, nettbrett og smarttelefon: bruk innebygget tilgjengelighetsmulighet, tilpass etter farge- og kontrastbehov

Forstørring

 • kan være aktuelt for noen - men vær klar over at man får mindre inn i synsfeltet ved forstørring
 • dataskjerm, nettbrett og smarttelefon: bruk innebygget forstørringsmuligheter etter behov

Optiske og elektronoptiske hjelpemidler

 • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
 • luper og lupelampe
 • lese-TV

Plassering har betydning

 • vær oppmerksom på avstand og lysforhold
 • jo nærmere avstand, jo mindre inn i synsfeltet
 • ved kort leseavstand: skråbrett eller regulerbar arbeidsflate

Annet

 • mange kan se detaljer, men får ikke oversikt over helheten
 • lær skanneteknikker for å få oversikt over materiellet
 • bevisstgjøring – det er noe der selv om man ikke ser det - hjernen fyller inn i det tomme synsfeltet