Davviriikkalaš jođiheaddjiforuma jahkásaš čoahkkimis geassemánus 2016 mearriduvvui čuovvovaš definišuvdna bealjehisčalmmehisvuođa birra: "Bealjehisčalmmehisvuohta lea dakkár lotnolas oaidnin- ja gullanvahát mii lea nu duođalaš ahte vuoliduvvon dovdagiid lea nubbi nubbái váttis buhttet. Dat dahká bealjehisčalmmehisvuođa sierra doaibmahehttehussan." 

Bealjehisčalmmehisvuohta mielddisbuktá stuorra hástalusaid:

  • sosiála ovttasdoaibmama ja gulahallama ektui 
  • juohkelágan dieđuid ektui 
  • orienteremii lanjas ja friddja lihkadeami ektui

 Bealjehisčalmmeheamit dárbbašit:

  •  sosiála ja fysihkalaš birrasa láhčima bálvalusfálaldagaid oktagaslaš láhčima 
  • teknihkalaš veahkkeneavvuid geahččaleami, heiveheami ja oahpaheami ektui
  • návccaiduhttima ja veajuiduhttima

Lea erohus riegádusa ja ožžon bealjehisčalmmehisvuođa gaskkas.

Bealjehisčalmmehisvuohta lea hárvenaš doaimmashehttejupmi. Norggas lea doaimmashehttejupmi/diagnosa hárve, go 1 olbmos 2000 olbmuin lea dát diagnosa. Dan definišuvdnii mii lea hárvenaš, gullet hui ollu hárvves, dávjá riegádan, árbejuvvon ja máŋggabealat diagnosat. Meroštallama vuođul mearkkaša dat ahte unnit go 2670 olbmos olles riikkas lea diagnosa (meroštallojuvvon jagi 2019 olmmošlogu mielde). 

Eanaš diagnosajoavkkuin leat ollu unnit go 500 olbmo geain lea seamma diagnosa. Sullii 350 leat registrerejuvvon bealjehisčalmmehisvuođain ja bálvalusa geavaheaddjin bealjehisčalmmehemiide nationála gealbobálvalusas (NKDB).

Loga eambbo hárvenaš diagnosaid birra helsenorge.no`s