Den medisinske betegnelsen er katarakt, eller cataract. I dagligtale brukes betegnelsen "grå stær".  Ordet katarakt kommer av det tyske “starren” (stirrende blikk). 

Forekomst

Grå stær er den hyppigst forekommende øyelidelsen hos eldre. 

Aldersrelatert grå stær oppstår vanligvis i høy alder, men kan forekomme fra 40 års alder. I aldersgruppen 75 – 80 år vil cirka halvparten ha grå stær. 

På verdensbasis er ca. 20 millioner blinde på grunn av ubehandlet grå stær.

Når grå stær likevel sjelden er årsak til blindhet, skyldes dette at tilstanden ofte kan diagnostiseres og opereres med godt resultat. I de fleste tilfellene fører dette til bedre skarpsyn.

Flere typer og årsaker

Grå stær kan inndeles på ulike måter, blant annet ut fra lokalisering i linsen, alvorlighetsgrad og årsak.

Årsaker kan være:

 • Medfødt grå stær (cataracta congenita) kan være arvelig eller resultat av ytre påvirkning i fosterlivet. Røde hunder hos mor tidlig i svangerskapet kan være en årsak. Ellers er årsaken ofte ukjent. 
 • Aldersrelatert grå stær (cataracta senilis) utvikler seg hos de aller fleste. Man kjenner til at røyking og UV-lys disponerer.
 • Grå stær kan forekomme sekundært til andre øyesykdommer, for eksempel ved betennelser i øyet (inflammatoriske tilstander), uveitt, retinitis pigmentosa eller aniridi.
 • Grå stær ved andre sykdommer, syndromer og tilstander. Den hyppigste er den metaboliske katarakt, ofte på grunn av diabetes mellitus (sukkersyke), men kan også sees ved ulike syndromer, for eksempel Downs syndrom.

Symptomer

Grå stær er en tilstand hvor øyelinsens indre struktur endres. Øyelinsen, som normalt er helt klar, blir gradvis mer ugjennomsiktig (fra lys gul til helt melkehvit i de mest uttalte tilfellene). Linsen slipper stadig mindre lys inn til netthinnen. 

Det er en normal aldersforandring som kan føre til:

 • tåkete syn med redusert evne til å se detaljer, for eksempel ved avislesing
 • økt blendingsfølsomhet, særlig i motlys (som fra lyset til lyktene på møtende biler)
 • opplevelse av å se en slags "glorie" eller halo rundt objekter
 • tiltagende nærsynthet (myopi)
 • monokulært dobbeltsyn, det vil si dobbeltsyn på et øye
 • mindre klare farger/fargeendringer, særlig blå
 • blindhet dersom ubehandlet, men med lysfornemmelsen i behold (ses spesielt i u-land)

Synsforandringer på grunn av katarakt oppdages gjerne i situasjoner som krever godt skarpsyn, for eksempel ved lesing og annet nærarbeid. Særlig merkes dette ved at man stadig må ha sterkere leselys. De funksjonelle vanskene vil variere avhengig av hvilket stadium sykdommen er i.

Behandling og tiltak

Grå stær fjernes ved et operativt inngrep. Den gamle linsen erstattes av en ny, kunstig linse. Operasjonen gir gode resultater og utføres poliklinisk. Komplikasjoner er sjeldne, men kan forekomme. 

Etterstær kan være en følge som oppstår hos ca. 20 % av de opererte. Ved etterstær danner det seg en hinne bakpå den nye, kunstige linsen. Denne hinnen fjernes med laserbehandling ved en øyepoliklinikk. Prosedyren er smertefri og enkel.