Varslingssystemer for personer som er døve eller sterkt tunghørte, eller har kombinert sansetap, må tilpasses hver enkelt. Behovet er svært individuelt. 

Systemene kan blant annet varsle med lyd, lysblink, vibrasjon eller en kombinasjon av dette.

Brannvarsling/røykvarsling

Personer med nedsatt hørsel kan ha vansker med å oppfatte høyfrekvente lyder, som man ofte finner i vanlige alarmsystemer. Av den grunn kan personer som ikke hører brannvarsler/røykvarsler være ekstra utsatt ved branntilløp og brann.  

Det er derfor viktig å få montert brannvarsler/røykvarsler som brukeren kan oppfatte. 

Varslingen kan være i form av kraftig lyd, blinkende lys, symboler eller vibrasjon. Det er også viktig å plassere røykvarslere/brannvarslere i hver etasje, og gjerne i hvert oppholdsrom.

Dørklokke, telefon og vekkerklokke

Et moderne varslingssystem kan bestå av et bredt utvalg av sendere og mottakere, tilpasset den enkeltes behov. 

Systemet kan tilpasses og varsle om ulike daglige signaler som for eksempel dørklokke, telefon, komfyrvakt, vannlekkasjevakt og vekkerklokke. Passasjealarm og tilkalling er også mulig. Disse kan igjen knyttes sammen med brannvarsler/røykvarsler.

Ved behov kan varslingssystemet varsle videre. 

Varsling med vibrasjon

Dersom varslingssignalene basert på lyd og lysblink er vanskelige å oppfatte, kan taktil varsling med vibrasjon være en løsning.

Vibratoren plasseres slik at den kommer i kontakt med kroppen, enten som en "klokke" på armen, som en boks som plasseres i brystlommen eller bukselommen eller som en sengevibrator som plasseres under hodeputen eller madrassen.

Vibratoren kan også knyttes til en app på smarttelefonen. 

Det finnes også vekkerklokke som har vibratorutgang og kan brukes brukes sammen med sengevibrator. Denne plasseres under hodeputen eller madrassen.

Vibratoren kan kobles til brannvarsler/røykvarsler, telefonen og/eller dørklokke, og inngå et trådløst sender/mottakersystem. 

Hvordan utrede behov for varslingsutstyr?

Hvis du har varig nedsatt hørsel, kan du søke om å få varslingsutstyr dekket av det offentlige, gjennom NAV.

Ta kontakt med hørselskontaken i kommunen for å få hjelp til å kartlegge og søke om nødvendig varslingsutstyr.