Regionsentrene

Regionsenteret for døvblinde ved Universitetssykehuset Nord-Norge
Region: Troms og Finnmark, Nordland og Svalbard 

Statped, avdelingene for kombinerte sansetap og døvblindhet, lokasjon Bergen
Region: Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland

Signo kompetansesenter 
Region: Agder, Vestfold og Telemark, deler av Viken

Statped, avdelingene for kombinerte sansetap og døvblindhet, lokasjon Oslo
Region: Trøndelag, Innlandet, Oslo, deler av Viken

Sentre med landsdekkende funksjoner

Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet. Landsdekkende funksjon for tverrfaglige synsfunksjonsutredninger