Lese-tv, forstørrende videosystem eller CCTV, er et teknisk hjelpemiddel som forstørrer tekst og bilder på en skjerm, slik at personer med redusert syn kan løse enkle oppgaver i hverdagen.
Noen eksempler på dette kan være: 

  • lese brev og annen post
  • lese aviser, magasiner, ukeblad
  • regninger
  • se på bilder
  • studere gjenstander
  • fylle ut skjema
  • løse kryssord 

Lese-TV kan være i tillegg til andre optiske hjelpemidler, så som ulike luper osv. 

Ulike typer lese-TV

Det finnes mange ulike typer og modeller, fra store stasjonære apparater, til små bærbare maskiner. Noen har avanserte funksjoner, mens andre er enklere.

Felles for alle er at de består av et kamera som forstørrer det man vil se på, og en skjerm. Man legger det man vil forstørre under kameraet. Mange modeller har også et regulerbart lesebrett der man legger teksten. 

Det er vanlig at man kan forandre forstørring, farge, kontrast osv. Noen foretrekker å lese svart skrift på hvit bakgrunn, mens andre foretrekker hvit skrift på svart bakgrunn. Ofte finnes også andre fargekombinasjoner. 

De mer avanserte modellene har mange funksjoner som gjør det enklere å lese. Det kan være mulig å få skriften til å "flyte" over skjermen på en linje slik at man slipper å bevege lesestoffet. 

Flere lese-TV har også en funksjon for opplesing av teksten, såkalt OCR (Optical Character Recognition, optisk tegngjenkjenning). 

Elektronisk/digital lupe

En elektronisk eller digital lupe fungerer på samme måte som en lese-TV. Et lite kamera gjør det mulig å forstørre det man ser på og vise det på en liten, innebygd skjerm. Den gir som regel mindre forstørring enn en lese-TV. Lupen er liten og kan lett tas med i en veske eller sekk. 

Funksjonaliteten til lupen ligner på lese-TV ved at man kan endre på graden av forstørrelse, kontrast, farger med mer. Den egner seg i situasjoner der man trenger forstørring, for eksempel på en restaurant når man vil lese en meny, når man er på butikken og vil se på vareinformasjon eller når man vil lese på et pilleglass.

Noen av apparatene muliggjør å skrive for hånd under kameraet, ved at man kan vri på det og plassere en penn under.

Avansert optisk lupe

En elektronisk/digital lupe er på mange måter en veldig avansert optisk lupe eller forstørrelsesglass. Man skal ha prøvd ut optiske luper, og funnet ut at de ikke fungerer, før man kan søke om elektronisk/digital lupe fra NAV Hjelpemiddelsentral. 

Les mer

Kunnskapsbanken.net - Lese-TV - Her kan du lese mer om lese-TV.  

Kunnskapsbanken.net - Tre vanlige synshjelpemidler - Her finner du en video om lese-TV.  

Kunnskapsbanken.net - Digitale luper - Her kan du lese mer om digitale luper (skroll litt ned på siden).