Glad kvinne som strikker i solfylt kontorlokale.

Internasjonal garngraffiti-kampanje i juni

Dette er en kampanje i regi av Deafblind International (DbI), som ønsker at flest mulig tar i bruk strikking som uttrykksform for å øke bevisstheten om kombinert syns- og hørselsnedsettelse. 

Les mer her. 

Aktuelt

Et utvalg strikkalapper på et bord og en hånd som strekker seg over lappene.

Strikking for døvblindhet

Å få mer oppmerksomhet om døvblindhet er alltid viktig, derfor er vi med på DbIs globale garngraffiti-kampanje Yarn Bombing for Deafblind Awareness.

Kunnskapsbank

Møterom med oransje stoler, mikrofoner på bordene, skjermer og tavler på veggene.

Bruk vår kunnskap

Vi ønsker å dele kunnskap og kompetanse fra døvblindefeltet på denne fanen. 

Døvblindhet

Kvinne kledd i lilla turjakke kommuniserer taktilt med å holde hånden til døvblind mann opp mot ansiktet sitt.

Om døvblindhet

«Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming.» 

Om oss

Enny jobber med sin leselist. I forgrunnen ligger hennes iPhone.

Fire regionsentre og to landsdekkende sentre

Du finner mer informasjon om sentrene her.