Tap av interesse for sosiale kontakter, isolasjon og problemer med å følge samtale der flere personer er til stede, kan opptre både ved demens og ved hørselstap. Hørsel og taleoppfattelse kan også reduseres ved demens på grunn av endringer i hjernebarken.

Det er vanskelig å skille det kliniske bildet ved hørseltap og demens. For det første på grunn av selve de muntlige spørsmål ved utredning av kognitive evner. For det andre på grunn av symptomoverlapping mellom aldersrelaterte hørseltap, demens og depresjon.

Hvordan henger det sammen?

Årsakssammenhengen mellom auditiv og kognitiv tilbakegang er ennå ikke helt klar. Aldersbetinget hørselstap kan etter hvert redusere hukommelsen og taleforståelsen, fordi hjernen bruker mer energi på å bearbeide lydbildet. Når sneglehuset ikke klarer å bearbeide lyden effektivt til signaler som sendes til hjernebarken, blir presentasjon av lydbildet i hjernen feil. Det betyr at informasjonen blir mindre tydelig og vanskeligere å tolke. Derfor er mangel på et godt lydbilde sammen med aldersrelaterte endringer i hjernebarken, en risikofaktor for demensutvikling og for problemer med taleoppfatning.

Demens er en ervervet sykdom som fører til nedsettelse av intellekt, fornuft og personlighet uten endring av bevissthetstilstand. Det er kjent at hjernebarken endres ved aldring. Denne prosessen kan påvirke regulering av oppmerksomheten, hukommelse og motoriske evner. Det er mange former for og årsaker til demens. Personer med demens opplever problemer med å huske det som skjedde nylig eller det som nylig ble lært, huske datoer, samt planlegge og gjennomføre gjøremål. Språkvansker ved demens er en av de viktige kjennetegn: man glemmer ord midt i samtale, kan bruke feil ord, stiller de samme spørsmål om igjen.

Mer informasjon

På Helsenorge kan du lese mer om demens og demensutvikling.

Husk at bruk av høreapparat ved aldersrelatert hørselstap kan minske risiko for demensutvikling og utsette oppstart av demens.